Η Εταιρία μας, με σεβασμό και ήθος απέναντι στους πελάτες της σταθερά σε όλη την ιστορική διαδρομή της, παραμένει στην ίδια γωνιά για περισσότερο από είκοσι χρόνια.

Με τη νέα εταιρική ταυτότητα Public Insurance δηλώνει δυναμικά παρούσα στη σημερινή ταχύτατα εξελισσόμενη αγορά και αποφασίζει να μοιρασθεί τις αγωνίες αλλά και τα όνειρα του σύγχρονου Έλληνα που δε θέλει να συμβιβαστεί στη μείωση της ποιότητας ζωής του τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

Προσφέρουμε λοιπόν έξυπνες, προσιτές και αξιόπιστες λύσεις στις ασφαλιστικές του ανάγκες με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο αυτό η Public Insurance Brokers δραστηριοποιείται και σε δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως αρωγός μη κερδοσκοπικών εταιριών και συλλόγων ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

0
Πελάτες
0
Συνεργάτες
0
Ασφαλιστικές Εταιρίες

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Ιδιοκτήτες και εταίροι της εταιρίας μας είναι οι: Χαρατσής Αναστάσιος και Χαρατσής Δημήτριος

Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας μας δε συμμετέχει καμία ασφαλιστική επιχείρηση ούτε υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιρροή και εξάρτηση από ασφαλιστική επιχείρηση.

Επίσης, η εταιρία μας δε συμμετέχει ούτε σε μετοχικό κεφάλαιο ούτε με οποιονδήποτε οικονομικό ή άλλο τρόπο στα συμφέροντα ασφαλιστικής επιχείρησης.

Στοιχεία για την εταιρία μας

• Επωνυμία: INPUBLIC IKE

• Έτος ίδρυσης: 20/11/2017

• Μετοχικό κεφάλαιο: 5000 ευρώ.

• Αντικείμενο: Επιχείρηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

• Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά: 117,950

• Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.):144431509000

• Διαχειριστής: Χαρατσής Δημήτριος

Περιπτώσεις καταγγελιών

Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Δ.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816, email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr) για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 και των Πράξεων 30-31 της ΔΕΙΑ ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.