ώρα Ελλάδος:

Νομικής Προστασίας
Αφορά στην Νομική σας υποστήριξη για αποζημιώσεις που αξιώνει κάποιος από εσάς ή αντίθετα αξιώνετε εσείς από κάποιον τρίτο. Με δεδομένο το υψηλό κόστος που απαιτεί η πλήρης νομική σας κάλυψη καθώς και το δαίδαλο των νομικών θεμάτων που πρέπει να γνωρίζετε ώστε να καθορίσετε και τον τρόπο που θα κινηθείτε σε μια ενδεχόμενη εμπλοκή σας σε δικαστική περιπέτεια η εξ-ασφάλιση σε επίπεδο Νομικής Προστασίας είναι ουσιαστικά απαραίτητη.

Προσωπικών Ατυχημάτων
Με κάλυψη του ασφαλισμένου σε περίπτωση ατυχήματος π.χ. κάλυψη νοσηλίων και αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας από την εργασία του ασφαλιζόμενου, χειρουργικό επίδομα, απώλεια ζωής από ατύχημα. Τα προγράμματα κάλυψης Προσωπικών Ατυχημάτων μπορεί να είναι είτε οικογενειακά είτε ατομικά.

Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας
Αυτόνομη κάλυψη οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας από τις κορυφαίες εξειδικευμένες εταιρίες με την καλύτερη εξυπηρέτηση και το πλέον ανταγωνιστικό κόστος συνδρομής.