ώρα Ελλάδος:

Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα "Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει". Η παραβίαση αυτού του κανόνα επισύρει ευθύνες εις βάρος αυτού που τον παραβιάζει και εμπίπτει σε υποχρέωση αποζημίωσης για τις προκληθείσες σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

Η Αστική Ευθύνη γενικά χωρίζεται σε Γενική Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Αναλυτικότερα:

Η Γενική Αστική Ευθύνη εμπεριέχει καλύψεις δείγμα των οποίων βλέπετε παρακάτω:

 • Ακινήτων
 • Οικογενειακή
 • Ανελκυστήρων
 • Οικοδομικών έργων
 • Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολεία, φροντιστήρια κλπ.)
 • Εμπορικών επιχειρήσεων (καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ.)
 • Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Camping - κατασκηνώσεων
 • Επιχειρήσεων θεάματος (θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.)
 • Μεταφερόμενων φορτίων & μηχανημάτων έργου
 • Εκθέσεων & διοργανώσεων

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει αξιώσεις του ζημιωθέντος από Ελεύθερο επαγγελματία που προκλήθηκαν συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως:

 • Ιατρούς (ιατρικό λάθος, παράλειψη)
 • Φαρμακοποιούς
 • Νοσοκομεία, κλινικές, δοκιμών φαρμάκων
 • Αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς (λάθος, αμέλεια ή παράλειψη κατά τον σχεδιασμό ή την επίβλεψη / επιτήρηση έργου)
 • Δικηγόρους (λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών, λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων)
 • Λογιστές, φοροτεχνικούς (ανεπαρκής γνώση, εσφαλμένη πληροφόρηση, εσφαλμένη εκτίμηση περιουσίας)
 • Διαμεσολαβούντων στη ασφάλιση (ασφαλιστές, πράκτορες, brokers)