ώρα Ελλάδος:

Με άριστη εξειδίκευση στον τομέα ασφάλισης Αυτοκινήτου σας προσφέρουμε συμβόλαια με πρωτοποριακά προγράμματα, συνέπεια και φροντίδα απέναντι στην "κακιά στιγμή". Προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέρουμε ειδικά  πακέτα που καλύπτουν πληθώρα κατηγοριών.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε σχετικά με το όχημά σας (κάνοντας κλικ στη κάθε κάλυψη μπορείτε να διαβάσετε συνοπτική περιγραφή της)

Αστική Ευθύνη προς Tρίτους
Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
Θραύση Κρυστάλλων
Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
Αστική Ευθύνη Πυρός
Ίδιες ζημιές του οχήματος
Πυρός
Κλοπή Ολική / Μερική
Φυσικά Φαινόμενα
Νομική Προστασία
Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
Κακόβουλες πράξεις