ώρα Ελλάδος:
Η Public Insurance Brokers στα πλαίσια της οργανωμένης και εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών των πελατών και διευθέτησης διαφορών με αυτούς.

Συμπληρώστε τα κάτωθι στοιχεία για την άμεση διευθέτηση τυχόν διαφορών.
Όνομα
Επώνυμο
Email
Τηλέφωνο

Πεδίο Παραπόνων