ώρα Ελλάδος:
H Public Insurance επιλέγει τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική και διεθνή αγορά με σκοπό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των ασφαλισμένων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Στα πλαίσια της επιθυμίας μας για άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη - ασφαλισμένου μας σε όλα τα επίπεδα το γραφείο μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Έκδοση προσφοράς σε τουλάχιστον τρεις ασφαλιστικές εταιρίες
Διεκπεραίωση αίτησης ασφάλισης και άμεση αποστολή συμβολαίου
και βεβαίωσης κάλυψης
Άμεση παράδοση στον χρόνο και τον τόπο που σας εξυπηρετεί
Διευθέτηση τελικής αποζημίωσης για λογαριασμό του ασφαλισμένου
Άμεση και διαρκής ενημέρωση με SMS και email για την εξέλιξη της υπόθεσής σας
Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων οικίας και επιχείρησης
Ασφάλιση Γενικής και Επαγγελματικής ευθύνης
Ασφάλιση Υγείας και Συνταξιοδότησης